Moudrost 4 - Osobnosti

Český technik a vynálezce, často nazývaný „Český Edison“ (podle průkopníka elektřiny a vynálezce žárovky Tomáše Alvy Edisona). Mezi jeho vynálezy patří oblouková lampa či světelná fontána, dále pak zdokonalil elektrickou tramvaj, sestrojil elektromobil a postavil první městskou elektrárnu v Českých zemích (v Praze na Žižkově).

 

Emil Zátopek byl československý atlet-běžec, čtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu. Během své kariéry pokořil několik světových rekordů a kvůli jeho schopnostem se mu přezdívalo „Česká lokomotiva“.

Český spisovatel, autor knih pro děti a mládež a redaktor několika časopisů. Napsal například příběhy „Rychlých šípů“ a knihu „Hoši od Bobří řeky“. Ve svých příbězích se inspiroval také svými zážitky ze skautu, kde pod skautským jménem Jestřáb dlouhodobě vedl chlapecký oddíl Pražská Dvojka.

Český spisovatel, filozof a myslitel, největší ohlas získal jako pedagog a autor mnoha spisů o tomto oboru. Napsal také několik originálních učebnic. K jeho nejznámějším dílům patří „Orbis Pictus“ neboli „Svět v obrazech“. Za svou pedagogickou práci si vysloužil přízvisko Učitel národů.

Český kníže z rodu Přemyslovců. Byl spravedlivým a dobrým vládcem-pečoval o chudé, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným a cizincům a netrpěl, aby se komukoliv stala křivda. Také byl osobně statečný. Byl zavražděn svým bratrem Boleslavem. Po smrti byl prohlášen za svatého a stal se patronem České země. Můžete ho najít také na dvacetikorunové minci.

Český kníže a třetí český král z rodu Přemyslovců, český král, kterému se podařilo dědičně zajistit královský titul i pro své potomky. Tento titul byl potvrzen pomocí dokumentu zvaného Zlatá bula sicilská.

Český dramatik (tzn. autor divadelních her) a kritik komunistického režimu (za své názory byl vězněn), později politik a státník. Po Sametové revoluci (pádu komunistického režimu u nás) se stal prezidentem Československa, po jeho rozdělení pak prvním prezidentem České republiky.

Antonín Benjamín Svojsík byl český pedagog (tzn. učitel). Během svého pobytu v Anglii se seznámil se skautingem, který se mu velmi zalíbil, po návratu přeložil knihu Roberta Badena Powella „Scouting for Boys“ a vydal vlastní knihu „Základy junáctví“. V roce 1912 podnikl první skautský tábor v Čechách a nakonec založil českou skautskou organizaci Junák.