Dělení oddílu

Jelikož se těšíme pravidelnému zájmu nováčků o vstup do oddílu a starší členové zůstávají, aby se podíleli na jeho chodu, rosteme. Takto velký celek je nejen náročnější řídit z manažerského a administrativního pohledu, ale často se také potýkáme s kapacitními problémy na akcích. Od září 2021 se proto oddíl dělí na čistě vlčácký 90. a skautský 44. oddíl. Při tomto dělení se vystřídá i vůdcovská pozice. 90. oddíl povede VoDo – Vojtěch Dobeš a 44. oddíl Marley – Jakub Naništa. Jedná se o přirozený důsledek a jev, u kterého se pro rodiče našich členů nic nemění. Provázanost oddílů bude v maximální možné míře zachována včetně společných akcí.