Skauting

Skauting

Skautské hnutí je dobrovolné, nepolitické a výchovné hnutí, které je přístupné všem mladým lidem bez ohledu na jejich pohlaví, původ, rasu nebo náboženské vyznání. 

Skauting je založen na třech základních principech:

 • Odpovědnost vůči Bohu / Nejvyšší Pravdě a Lásce
 • Odpovědnost vůči ostatním
 • Odpovědnost vůči sobě 

Jeho posláním je budovat lepší svět prostřednictvím skautské výchovy, která se uskutečňuje dle dané věkové kategorie rozdílně. 

Věkové kategorie

Vlčata/Světlušky
vlce

Jsou děti od 6 do 10 nebo 11 let. Je to nejmladší kategorie v našem oddíle. Máme 4 družiny vlčat, které se nazývají šestky - Zelená, Modrá, Červená a Šedá. Vlčata skládají vlčácký slib a řídí se zákonem a heslem.

Jsou děti od 6 do 10 nebo 11 let. Je to nejmladší kategorie v našem oddíle. Máme 4 družiny vlčat, které se nazývají šestky – Zelená, Modrá, Červená a Šedá. Vlčata skládají vlčácký slib a řídí se zákonem a heslem.

Skauti/skautky
skaut

Do skautských družin chodí kluci, kteří jsou příliš staří na vlčáckou kategorii. Složením skautského slibu se zavazují žít v souladu se skautskými principy. V 90. smečce je i družina Rysů - kluků do 14 nebo 15 let. 

Do skautských družin chodí kluci, kteří jsou příliš staří na vlčáckou kategorii. Složením skautského slibu se zavazují žít v souladu se skautskými principy. V 90. smečce je i družina Rysů – kluků do 14 nebo 15 let. 

Roveři/rangers
rover

Když člověk začne dospívat, tak mu pomalu začne připadat program ve skautské družině příliš jednoduchý a “dětinský”. Proto se nejpozději v 15 letech přechází ze skautské družiny do družiny vedení - Medvědů. I v jiných oddílech jsou takové družiny vedení a existují i tzv. kmeny. Ty jsou složeny z družin roverů(kluků i holek), u nás funguje roverský kmen Vestigo.

Když člověk začne dospívat, tak mu pomalu začne připadat program ve skautské družině příliš jednoduchý a “dětinský”. Proto se nejpozději v 15 letech přechází ze skautské družiny do družiny vedení – Medvědů. I v jiných oddílech jsou takové družiny vedení a existují i tzv. kmeny. Ty jsou složeny z družin roverů(kluků i holek), u nás funguje roverský kmen Vestigo.

Oldskauti
oldskaut

Nejstarší skauti, většinou bývalí vedoucí, se nazývají oldskauti. Jsou to lidé, kteří už oddíly i družiny předali mladší krvi. Tito lidé často působí ve vyšší úrovni střediska, jehož součástí jsou všechny oddíly v Řečkovicích.  

 

Nejstarší skauti, většinou bývalí vedoucí, se nazývají oldskauti. Jsou to lidé, kteří už oddíly i družiny předali mladší krvi. Tito lidé často působí ve vyšší úrovni střediska, jehož součástí jsou všechny oddíly v Řečkovicích.  

Vlčata

Jak je zmíněno výše, tak i vlčata mají svůj slib a zákon. Zákon vyjadřuje poslušnost vůči starším, vedoucím, rodičům a autoritám, slib zase závazek, že vlče bude společně se smečkou žít dle skautských hodnot. Heslo vyjadřuje snahu po co nejlepším výsledku jeho činů.

Slibuji, že se vynasnažím, 

být poslušným vlčetem své smečky,

se kterou budu hledat Nejvyšší Pravdu a Lásku,

že každý den vykonám dobrý skutek.

K tomu mi dopomáhej Bůh

 

Vlče se nikdy nepoddá samo sobě,

vlče se vždy poddá starému vlku.

 

 

Naší snahou nejlepší buď čin!

Skauti

Jakmile se člověk stane skautem a složí slib, tak se stává právoplatným členem skautského oddílu. Zavazuje se tak dodržovat slib skautů a žít podle skautského zákona. To platí i pro všechny starší – rovery i oldskauty. I ti si řikají skauti, pouze jejich věková kategorie je už jiná. 

 

 

Slibuji na svou čest jak dovedu nejlépe,

sloužit Nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,

plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,

duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním. 

K tomu mi dopomáhej Bůh

 1. 1. Skaut je pravdomluvný
 2. 2. Skaut je věrný a oddaný
 3. 3. Skaut je prospěšná a pomáhá jiným
 4. 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
 5. 5. Skaut je zdvořilý
 6. 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
 7. 7. Skaut je poslušný rodíčů, představených a vůdců
 8. 8. Skaut je veselé mysli
 9. 9. Skaut je hospodárný
 10. 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

 

 

 

Buď připraven!

 

 

 

 

Každý den alespoň jeden dobrý skutek!