Skauting

Skauting

Skautské hnutí je dobrovolné, nepolitické a výchovné hnutí, které je přístupné všem mladým lidem bez ohledu na jejich pohlaví, původ, rasu nebo náboženské vyznání. 

Skauting je založen na třech základních principech:

  • Odpovědnost vůči Bohu / Nejvyšší Pravdě a Lásce
  • Odpovědnost vůči ostatním
  • Odpovědnost vůči sobě 

Jeho posláním je budovat lepší svět prostřednictvím skautské výchovy, která se uskutečňuje dle dané věkové kategorie rozdílně. 

Věkové kategorie

Vlčata/Světlušky
Vlčata a světlušky

Vlčata a světlušky

Vlčata a světlušky

Vlčata a světlušky

Jsou děti od 6 do 10 nebo 11 let. Je to nejmladší kategorie v našem oddíle. Máme 4 družiny vlčat, které se nazývají šestky - Zelená, Modrá, Červená a Šedá. Vlčata skládají vlčácký slib a řídí se zákonem a heslem.

Jsou děti od 6 do 10 nebo 11 let. Je to nejmladší kategorie v našem oddíle. Máme 4 družiny vlčat, které se nazývají šestky – Zelená, Modrá, Červená a Šedá. Vlčata skládají vlčácký slib a řídí se zákonem a heslem.

Skauti/skautky
Skauti a skautky

Skauti a skautky

Skauti a skautky

Skauti a skautky

Do skautských družin chodí kluci, kteří jsou příliš staří na vlčáckou kategorii. Složením skautského slibu se zavazují žít v souladu se skautskými principy. V 90. smečce je i družina Rysů - kluků do 14 nebo 15 let. 

Do skautských družin chodí kluci, kteří jsou příliš staří na vlčáckou kategorii. Složením skautského slibu se zavazují žít v souladu se skautskými principy. V 90. smečce je i družina Rysů – kluků do 14 nebo 15 let. 

Roveři/rangers
Roveři a rangers

Roveři a rangers

Roveři a rangers

Roveři a rangers

Když člověk začne dospívat, tak mu pomalu začne připadat program ve skautské družině příliš jednoduchý a “dětinský”. Proto se nejpozději v 15 letech přechází ze skautské družiny do družiny vedení - Medvědů. I v jiných oddílech jsou takové družiny vedení a existují i tzv. kmeny. Ty jsou složeny z družin roverů(kluků i holek), u nás funguje roverský kmen Vestigo.

Když člověk začne dospívat, tak mu pomalu začne připadat program ve skautské družině příliš jednoduchý a “dětinský”. Proto se nejpozději v 15 letech přechází ze skautské družiny do družiny vedení – Medvědů. I v jiných oddílech jsou takové družiny vedení a existují i tzv. kmeny. Ty jsou složeny z družin roverů(kluků i holek), u nás funguje roverský kmen Vestigo.

Oldskauti
Oldskauti

Oldskauti

Vlčata a světlušky

Vlčata a světlušky

Nejstarší skauti, většinou bývalí vedoucí, se nazývají oldskauti. Jsou to lidé, kteří už oddíly i družiny předali mladší krvi. Tito lidé často působí ve vyšší úrovni střediska, jehož součástí jsou všechny oddíly v Řečkovicích.  

Nejstarší skauti, většinou bývalí vedoucí, se nazývají oldskauti. Jsou to lidé, kteří už oddíly i družiny předali mladší krvi. Tito lidé často působí ve vyšší úrovni střediska, jehož součástí jsou všechny oddíly v Řečkovicích.  

Vlčata

Jak je zmíněno výše, tak i vlčata mají svůj slib a zákon. Zákon vyjadřuje poslušnost vůči starším, vedoucím, rodičům a autoritám, slib zase závazek, že vlče bude společně se smečkou žít dle skautských hodnot. Heslo vyjadřuje snahu po co nejlepším výsledku jeho činů.

Skauti

Jakmile se člověk stane skautem a složí slib, tak se stává právoplatným členem skautského oddílu. Zavazuje se tak dodržovat slib skautů a žít podle skautského zákona. To platí i pro všechny starší – rovery i oldskauty. I ti si řikají skauti, pouze jejich věková kategorie je už jiná.