Oddíl

90. smečka vlčat

Družiny vlčat působí v našem středisku od obnovení činnosti Junáka v roce 1990. Výchova mladších kluků probíhala nejprve společně se staršími ve 46. oddílu. Kvůli neustále se zvyšujícímu počtu členů však bylo potřeba se rozdělit, a tak v roce 2001 vznikla 90. smečka vlčat. V roce 2021 se od 90. oddílu odštěpil 44. skautský oddíl.

Pokřik smečky

Vlci jsme jak zákon praví,

smečka, mládí, hoši hraví.

Co říct k tomu ještě více?

Devadesát  – Řečkovice!

 

Družiny

Náš oddíl má nyní celkem 5 družin:

4 vlčácké šestky (Zelená, Modrá, Červená a Šedá šestka)

Pátá družina (Medvědi) je pak spíše formálním seskupením rádců a vedoucích 90. a 44. oddílu

Zákon džungle,heslo ctíme,
co přináší dobře víme,
kamarádství znamená,
pro nás šestka zelená.

Rádce:

Podrádce:

Zelená šestka

Zákon džungle, heslo ctíme,
co přináší dobře víme,
kamarádství znamená,
pro nás šestka Zelená!

 
Modrá šestka

Vlci modří zákon znají
a jsou dobří na něj dbají!

Rádce:

Ondřej Jahoda – Berry: berry@skaut.com

Podrádce:

Václav Černý – Kazoo: kazoo@skaut.com

 
Červená šestka

My jsme vlci plní píle,
zákonem se řídíme
a na heslo také dbáme,
naše barva rudá je!

 
Šedá šestka

Naše souhra klíčem je,
každý z druhů pomůže,
každý z nás k cíli hledí,
to jsme my, vlci Šedí!

 

Rok v našem oddílu

A jak probíhá rok v našem oddílu? Kromě pravidelných družinových schůzek pořádá náš oddíl řadu víkendových akcí. Některé z nich jsou již tradiční, jiné nám skautský rok zpestřují. 

Po přípravách, které probíhají už od srpna, začíná nový skautský rok zahajovacím ohněm, který se tradičně těší velké účasti. Starší kluci mají možnost seznámit se nováčky a přivítat je do družiny, nováčci se zde pak dozví informace o tom, jak to ve skautu chodí a co je v průběhu roku čeká.

V září vždy stihneme také pouť na Vranov, kde prosíme o ochranu po celý rok, nesmíme zapomenout ani na oblíbené pouťové stánky. V říjnu přichází mimo jiné čas na oblíbenou podzimní vícedenní výpravu, kde začínáme celoroční hru. 

V listopadu pořádá náš oddíl střediskové závody se skautských disciplínách – tzv. Dědkův memoriál. Kluci tak mají možnost porovnat své znalosti a dovednosti, které na schůzkách získali.

V prosinci se zúčastňujeme slavnostního předání Betlémského světla v katedrále, nesmíme však zapomenout ani na Vánoční besídku, kde se setkají všichni skauti z řečkovického střediska.

V lednu pomáháme potřebným účastí na Tříkrálové sbírce. Je to však také čas zimních radovánek, a tak většinou vyrazíme bruslit nebo bobovat, jak nám počasí dovolí.

V následujících měsících mají kluci možnost poznat přírodu v zimním období, stihneme však většinou také třeba výlet do města, návštěvu muzea nebo třeba rukodělné činnosti a vyrábění.

Druhý tradiční závod, který pořádáme pro naše středisko, je Georgův memoriál. Jedná se o závody v polním vaření, cílem jednotlivých družin je tedy uvařit co nejchutnější jídlo na ohništi v kotlíku.

V dubnu slavíme svátek sv. Jiří, patrona skautů, a vydáváme se proto na tradiční pouť, kde potkáváme skauti z jiných středisek.

Ke konci roku pak pořádáme různé další výlety (cyklovýprava, družinové výpravy, výlet na přehradu…). Své místo však zde má výprava starších vlčat, která většinou probíhá formou putovní výpravy. Je určena klukům od 3. třídy, kterým jsou také uzpůsobeny trochu náročnější podmínky.

Vyvrcholením celého roku je však letní stanový tábor. Na našem krásném tábořišti u Velkého Meziříčí strávíme 14 dní plných zážitků, výzev, her a zábavy.