V sobotu 9.11. se uskuteční tradiční Dědkův memoriál. Jedná se o závody ve skautských znalostech a zálesáckých dovednostech.
Sraz: 8:30 u klubovny
Návrat: 14:00 tamtéž
S sebou: vhodné oblečení dle počasí, jídlo a pití, věci na výpravu,
především: KPZ, deník a psací potřeby, uzlovačku, pláštěnku, nůž.
Tak přijď a předveď, co všechno umíš!
Akce JE vhodná i pro nováčky

V NEDĚLI 22.9 se uskuteční tradiční pouť na Vranov. Čeká nás výlet přírodou, mše, hry s dívčím oddílem našeho střediska a návštěva rozhledny Babí lom.

Sraz: 8:15 u klubovny

Návrat: 15:50 u klubovny

S sebou: Kroj, nebo oddílové tričko s šátkem. Jídlo a pití na celý den, 2x jízdenka na 60 minut (budeme i mimo zónu 100 a 101), pláštěnku a drobné peníze na případnou koupi pochutin na pouti.